UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

BIOERG uzyskał wszelkie niezbędne certyfikaty PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015,  PN-ISO 45001:2018-06, ENISO3834-2 oraz uprawnienia do prowadzenia swojej działalności.
 
1. Uprawnienia do wytwarzania:
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych

2. Uprawnienia do wytwarzania elementów: 

 • urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
3. Uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu:
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów cekłych zapalnych
BIOERG-Sp.-z-o.-o.-Wykonanie-Aparatury-Chemicznej-PN-EN-ISO-9001-2015-PN-EN-ISO-14001-2015-PN-ISO-45001-2018-06-J2015S2015HSMS-scaled-q6933m29ei0qvfmoc1w3tykzmd2nu0lneio3x623ts
BIOERG-Sp.-z-o.-o.-Wykonanie-Aparatury-Chemicznej-TUV-Austria-Services-GMBH-Certyfikat-EN-ISO-3834-2-q692sethykoqipweqpl5mac8s2a73v4sv2st1go008

4. Uprawnienia do dokonywania modernizacji:

 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • rurociągów technologicznych do materiałów palnych
 • rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących- kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • rurociągów technologicznych do materiałów palnych
 • rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących
 
5. Uprawnienia do wykonywania: 
 
 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • rurociągów technologicznych do materiałów palnych
 • rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących

  6. Świadectwo uznania laboratorium:

 • badania wizualne
 • badania penetracyjne
 • badania ultradźwiękowe
 • pomiar twardości metali
 • próba  rozciągania metali
 • próba udarności metali
 • próba zginania metali
 • badania metalograficzne 
Ważnym elementem w procesach technologicznych naszej firmy jest Dział Kontroli Jakości czuwający nad prawidłowością oraz jakością wykonywanych usług oraz ich zgodnością z wszelkimi normami i wymogami technicznymi.